Brenda WestBohemia Star

Výchova a výcvik

Výchova psa

Zásady

Výchova vašeho psa začíná momentem jeho převzetí od chovatele. Nyní je již jen a jen na vás, jakého psa si vychováte.  Nikdy svého psa nepolidšťujte.

bullet Buďte vždy důslední a při projevu nežádoucího chování dejte psovi jasným příkazem "nesmíš" či "fuj" a vytaháním za kůži na krku najevo, že to se nedělá. Řiďte se pravidlem, co nechcete, aby dělal Váš  pes v dospělosti, tak to samé nikdy nedovolte ani štěněti.
bullet Vymezte štěněti mantinely a nikdy nepoužívejte fyzického násilí. Povely vydávejte jen pokud v dané situaci je štěně povel schopno splnit. Navíc hovawart je velmi inteligentní se sklonem si vše zlehčovat, takže vždy na vykonání povelu musíte trvat, důslednost je základ.

Důležité je, aby štěně znalo své postavení ve smečce. Povely, které budete používat musí být vždy stejné i se stejnou intonací hlasu.

bullet

když budete své štěně krmit, tak vůči Vám nesmí projevit ani náznak agrese, pokud by se takto negativně chovalo, tak mu důrazně řekněte ,,fuj" a misku odeberte a po chvilce opět nabídněte. Pes si musí kdykoliv během krmení nechat od vás sáhnout do misky.

bullet

dveřmi vy jdete jako první, pes až za vámi

bullet štěně musí být zvyklé, že mu kontrolujete chrup, uši, prohmatáváte tělo, češete a opět u těchto činností musí být klidné.
bullet zakažte mu například odpočívat ve Vašem křesle.
bullet pes je krmen vždy až se najíte Vy, nikdy mu nedávejte nic od stolu, abyste předešli loudění.

Celý proces výchovy je důležitá etapa přípravy mladého psa na další jeho výcvik. Mezi obdobím výchovy a výcviku mladého psa je vzájemná souvislost. Všechny chyby, kterých se dopustíte v období výchovy štěněte, se nepříznivě projeví i v období výcviku mladého psa a často se již nedají odstranit. Vše musí být prováděno formou hry, nepoužívejte fyzického násilí. Přihlédněte k povahovým vlastnostem štěněte, zároveň s ohledem na  dostatek odpočinku.

Nejdůležitější období  je tzv. "období socializace", tj. ve věku 8-16 týdnů. Při narození se štěně neví, že je pes, neví jak se má chovat, proto velmi důležité a nezbytné ho seznamovat s jinými psy (po ukončené vakcinaci), ostatními zvířaty a samozřejmě s co největším množstvím různých prostředí a rušivých podnětů. Choďte mezi cizí lidi, jezděte autem i jinými dopravními prostředky, jděte do města, na nádraží, do restaurace Tyto různorodé zkušenosti a kontakty Vám zajistí povahově vyrovnaného psa s klidným soužitím s Vámi a Vaším okolím. Je možné, že ze začátku Vaše štěňátko bude z nějaké situace nejisté, nebo dokonce bude projevovat strach, Vy však musíte být trpělivý a klidní a v žádném případě svého psa nechlácholte, buďte suverénní . Situaci, při které se pes choval bázlivě, několikrát opakujte, například pokud si všimnete, že pes se bojí projíždějícího vlaku, tak ho často voďte na nádraží, a vy se chovejte naprosto lhostejně, štěně časem zjistí, že když se nebojí jeho pán, tak také on nemá důvod ke strachu.

Výcvik - pouze základní

KE MNĚ

bullet

Při vycházce, kde nehrozí štěněti žádné nebezpečí a ze začátku v klidném prostředí bez vnějších vzruchů je pro něj nejpřirozenější pohyb bez vodítka. Když štěňátko s vodítka uvolníte, řekněte povel "VOLNO!" a pravou rukou udělejte posunek v daném směru, pes se musí vzdálit nejméně deset kroků. (Nácvik povelu volno je také velmi důležitý a je součástí povelu ke mně, pokud se štěně nechce vzdalovat požádejte pomocníka, aby Vám psa podržel, vy udělejte deset kroků a položte pamlsek, tak, aby to pes viděl a poté se k němu vraťte a dejte povel volno) Pokud chcete štěně přivolat, použijte povelu ,,KE MNĚ". V případě, že Vás štěně  neposlechne, odběhněte od štěněte a povel opakujte. Když ani tento způsob nebyl účinný,  připoutejte ho na dlouhou šňůru a štěně si po vydání povelu pozvolna přitahujte. Chvalte (ty si šikulka jeeeessiiinkoooo, tak je hodná a navíc hladíte za ušima, poplácáváte po hrudi - vaše radost musí být znát z intonace hlasu i výrazu) i v případě, že s příchodem k Vám otálí. Povel Ke mně, zbytečně, několikrát neopakujte, aby si nezvyklo, že může přijít například až na desátý povel, kdy už to opravdu myslíte vážně. Dbejte na intonaci hlasu. Aby štěňátko od Vás daleko neodbíhalo pravidelně se mu na procházce schovávejte, aby si vás více hlídalo.

Takže celý povel Ke mně by měl vypadat následovně. Povel volno a na povel ke mně  má pes radostně a přímou cestou přiběhnout k vám předsednout přímo před vás (z počátku, když pes nepoběží přesně ustupte několik kroků do zadu). Na další povel " K noze " má pes usednout k vaší levé noze (viz obrat čelem vzad). Ještě jedna rada, hovíci jsou chytrolíni, takže někdy si povel ke mně trochu upravte a to například tak, že psa přivoláte, pes před vás předsedne, ale vy nedáte povel k noze, ale sami se k němu zařadíte. Tím předejdete možným problémům, zlehčování povelu psa a místo, aby před vámi předsedl, tak vás rovnou obíhá a sedne si k vaší levé noze. Povel ke mně nahraďte například při vycházkách povelem pojď sem, ať si zbytečně povel ke mně nekazíte, tím, že na procházce předsednutí nevyžadujete.

K NOZE

bullet

vodítko, můžete začít s nácvikem chůze u nohy. Štěně přitáhneme nenásilně k levé noze a vykročíme daným směrem s povelem ,, K NOZE" a plácnutím levé ruky na stehno. Vodítko by mělo být volně pronesené. Pes má jít vedle vaší nohy tak,aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes vás nesmí  předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu Nikdy štěně násilně netahejte k noze za pomoci vodítka. Nezapomeňte na pochvalu při chůzi často psa chválte. Pokud budete mít v jedné ruce pamlsek (ve výši psovy tlamy), bude Vaše štěňátko motivováno a budete si neustále udržovat jeho pozornost, tím předejdete nežádoucímu tahání. U staršího psa pokud Vás neustále předbíhá je účinný stahovací obojek. U hovawarta nedoporučuji ostnaté ani elektrické obojky. Povel k noze se vydává vždy při změně směru,tempa, či zastavení s plácnutím levé ruky na stehno.

bullet

Obrat čelem vzad se provádí: (jsou dva druhy já popisuji německý) s otočením na místě,,do psa", vodítko si přehodíte  z levé ruky do pravé a opět do levé a pes vás za vašimi zády takto obíhá. Obraty na místě se nejdříve naučte samy a pak společně se psem.

Při základním výcviku se povely sedni, lehni a vstaň provádí vždy u levé nohy: U těchto povelů dbejte na změnu intonace v hlasu.

SEDNI

bullet

Povel "SEDNI!". Tímto povelem a zatlačením levé ruky na záď štěněte ho donutíte  k usednuti, můžete použít posunku - tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno. Je samozřejmě důležité pejska motivovat, buď pamlskem, nebo alternativou hračky (převážně se používá malý míček uvázaný šňůrkou) -  motivace se používá u každého cviku i psík musí mít za vykonaný cvik odměnu, nikdo nedělá nic zadarmo a jen pochvala by byla málo. Hned od začátku netolerujeme žádné vyvalování do strany

LEHNI

bullet

Povel ,,Lehni" se provádí taktéž s přitlačením, avšak na kohoutek psa s tím, že přední tlapky předsunete před jeho hrudník a mávnete pravou rukou nad hlavou psa a trupem psa zepředu dozadu. Psa udržíme v poloze lehni nejlépe tak, že si k němu dřepneme a přidržujeme psa v oblasti lopatek u země.

VSTAŇ

bullet

Následuje povel ,,Vstaň", kde štěňátku pomůžete vstát s pomocí Vaší  levé ruky na jeho bříšku a zvednutím za slabiny a vodítkem zatáhnete dopředu-nahoru , za posunek u tohoto povelu se považuje mírné pokrčení kolen.

ZůSTAŇ

bullet

Neméně důležitým povelem je povel ,,Zůstaň". Povelem ,,Lehni" položíte psa a dotekem na čumák dáte povel Zůstaň, následně si stoupnete před psa a chvilku v této poloze počkáte, v případě, že štěně změní polohu, řekněte mu místo a necháte ho opět ulehnout na původním místě a povel zůstaň opakujte. Vzdálenost postupně od štěněte zvětšujte. Ukončení povelu zůstaň je přistoupení k psíkovi z levé strany, velká pochvala a odměna v psa, který stále leží.

Později nedávejte odměnu za každý cvik, ale za sérii. Polohy libovolně střídejte, abyste stále neříkali sedni, lehni, vstaň ve stejném pořadí, jelikož opět upozorňji na chytrost hovíků, aby vám neudělali vše najednou.

ŠTĚKEJ

bullet

Povel Štěkej s posunkem ohnuté pravé paži v lokti směrem vzhůru se vztyčeným ukazovákem a třikrát kmitnete směrem proti psu. Každý pejsek se tento povel naučí jinak, takové nejčastější metody jsou:

bullet

v levé ruce držte pamlsek, či hračku a dávejte povel i s posunkem, ze začátku je lepší stát před pejskem. Později pokud již základ štěkání máte, tak pamlsek držte vždy v pravé ruce, abyste ho nenaučili nějakému zlozvyku, například,  že na tento povel bude pes reagovat pouze, když budete mít zvednutou i levou ruku.

bullet

psa uvázat a vzdalovat se od něho s tím, že mu opět dáváte povel, v případě, že začne štěkat ihned se k němu vraťte a dejte mu odměnu a pochvalte ho.

bullet

psa uvázat a oblíbenou hračkou pohybovat před psem zprava do leva, ale tak aby pes na ni nemohl dosáhnout, opět dáváte povel a v případě, že pes zaštěká tak ho pochvalte a hračku mu dejte.

bullet

nebo trochu drast. metoda zatahejte v několika intervalech za ochl. na hrudi, nebo co funguje na naši Harmony nadzvedávat střídavě přední packy a naše Jessinka reaguje na mírné plácnutí na čumák.

APORT

bullet

Povel Aport se provádí následovně (popis jak by aport měl vypadat) : Pes  sedí vaší levé nohy a vy ho levou rukou přidržujete ze začátku za obojek. Pak předmět odhodíte a ukážete tím směrem a řeknete povel aport. Pes musíJessinka aportuje rychle a přímou cestou běžet k předmětu, pevně jej uchopit a stejně rychle a přímo se vrátit k vám, kde s aportem předsedne. Poté povelem "Pusť" a předmět psovi odeberete, cvik se ukončí povelem k noze. Takhle by to sice mělo vypadat a začátky jsou těžké. Takže pokud s povelem začínáte, tak žádné sedění u nohy, ale se psem a s daným předmětem si pohrajete tak, aby o předmět získal zájem, ale ne zase dlouho. Po té předmět odhodíte s povelem aport, můžete použít i pomocné povely přines aportíka, ke mně aport, když předmět uchopí a běží směrem k vám vy couvejte, to proto a následně se o předmět s ním přetahujte, po krátké době jednou rukou psa posaďte a dejte povel pusť, pokud Vás pes neposlechne, tak ho uchopte za obojek a nadzvedněte psa, tím je donucen aport pustit. Při tomto cviku já žádný pamlsek jako odměnu nedávám, jelikož pro mé psy je odměnou právě aport. Kdyby se vám stalo, že pes s aportem odbíhá, tak psa přivažte na stopovací vodítko a s povelem ke mně si ho k sobě přitáhněte. Pokud aport překusuje,  tak na stopovací vodítko uvažte aport.

Cílenou hrou u štěněte můžete dosáhnout potřebné zloby pro budoucí nácvik obrany, ale zároveň pro zvyšování sebevědomí a to například hrou na přetahování. Hadr před štěnětem pohybujete tak dlouho, až docílíte zájem štěněte vyprovokujete ho k zakousnutí do hadru. Jemně se přetahujte a povzbuzujte ho povelem "DRŽ!".  Nakonec hadr pusťte, aby štěně  zvítězilo. Pozor na výměnu chrupu, v tomto období se raději o nic nepřetahujte, mohlo by dojít k vytržení zubu a tím k narušení budoucího cviku ,,Aport", jelikož pes by si tuto bolestivou zkušenost zapamatoval.

STOPA

bullet

od přírody vybaven velmi citlivým čichem s předpokladem k vynikající pachové práci, ale to neznamená, že bez několika vyšlapaných kilometrů stop budete mít ze svého štěňátka perfektního stopaře. S nácvikem na stopu se začíná se štěňátkem co nejdříve, ideální věk je od čtyř měsíců. Na nášlap (chvíli přešlapujete na jednom místě) položíte více pamlsků a poté vyšlápnete cca deset kroků dlouhou stopu, přičemž po každém kroku položíte do trávy pamlsek, stopu ukončíte předmětem (standardně se používá např. koberec 5x7 cm v barvě povrchu, který máte delší dobu u sebe, aby Váš pach byl výraznější,), u kterého necháte opět větší množství pamlsků, pro zvýraznění stopy (jen ze začátku, abyste to svému pejskovi zlehčili) se stejnou cestou vraťte. Štěňátko přivedete na začátek stopy a řeknete povel ,,STOPA" a ukážete směrem kudy stopa vede, ze začátku můžete používat i pomocný povel ,,HLEDEJ"  Po ukončení stopy musíte projevit velkou radost, se štěnětem si pohrát, případně štěně ještě odměnit pamlskem.  Z počátku se stává, že štěně někdy hledá více zrakem než čichem, nejeví velký zájem o stopu, ale to se po několikáté stopě změní. Později je stopa náročnější, je delší, se zlomy a více předmětů na stopě, ale na to je spousta času a záleží jen na vašem pejsku, jak velký zájem bude o stopování mít. Psa můžete mít i na stopovacím postroji. Tento postroj spočívá na plec a hrudi, takže se pes, vyvíjející tah, nemůže škrtit. Já postroj nepoužívám, jen někdy ze začátku pokud psovi tzv: spodní vedení (stopovací vodítko podvléknuté pod přední i zadní nohou) vadí. K postroji je připojeno vodítko o délce 10 m. Stopovací vodítko připínáme těsně pře začátkem stopy. Ze začátku choďte tak dva metry za psem, na zlomech ho podržte, aby ho nepřešel. Ze začátku doporučuji stopy ve vyšší trávě, ne kvůli pejskovi, ale kvůli vám, abyste přesně viděli kudy jste stopu vyšlápli a tak mohli psa správně navádět na stopu. Možnosti nácviku stop je samozřejmě mnoho. Někdo používá síťku(ve které má například makrelu) ,kterou při šlapání stopy má mezi nohama a táhne ji za sebou, tím se pach ještě zesílí a na konci stopy nechá potravu, která byla v síťce s tím, že část potravy dává i na samotnou stopu. Možností je také stopovat na aport. Psa uvážete, pak se od psa vzdálíte na výšlap stopy - ukážete předmět, který během kladení stopy několikrát upustíte a na konce jej necháte leže.

 

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.