Brenda WestBohemia Star

Chovnost

Základní podmínky pro uznání zařazení jedince do chovu:
 

bullet absolvování svodu mladých (od 6 měsíců, nejlépe do 15 měsíců stáří)
bullet zápis výsledku vyhodnocení DKK do PP - pes - 0/0, fena - max. do 2/2
bullet absolvování výstavy jedině ve třídě otevřené, pracovní popř. vítězů a mezitřídě, a to s výsledkem odpovídajícím některé ze tříd chovnosti, v termínu před podáním přihlášky na bonitaci
bullet absolvování bonitace, na kterou se lze přihlásit až po splnění výše uvedených podmínek a v minimálním stáří s tolerancí 14 dnů: pes - 24 měsíců, fena - 20 měsíců
bullet u již uchovněných jedinců - absolvování svodu plemeníků ve dvouletých intervalech, po vyhlášení výborem klubu i kondiční předvedení fen.


Třídy chovnosti:
 

bullet I.třída - bez omezení
bullet DKK 0/0
bullet plnochrupost
bullet ocenění "výborný" výhradně na klubové nebo speciální výstavě
bullet zkouška z výkonu (mimo ZOP,BH a ZZO)
bullet povaha AA
bullet minimum drobných, nezávažných odchylek od standardu.
 
bullet II.třída - bez omezení
bullet DKK 0/0
bullet minimum drobných odchylek od standardu
bullet ocenění min. "velmi dobrý" na vyšších typech výstav (MVP, NVP, SV, KlV),
bullet povaha i přípustná s vyhodnocením AA, BA,BB.

 

bullet III.třída s omezením
bullet DKK (pes - 0/0, fena - do 2/2)
bullet soubor standardem tolerovaných vad nebo výskyt závažných
vad a nedostatků,
bullet ocenění (pes - min.velmi dobrý, fena - min. dobrá)
bullet povaha i přípustná s vyhodnocením AA, BA,BB.

 

      Do chovu rovněž nesmí být zařazeni jedinci, na kterých byl proveden zákrok za účelem odstranění nebo zakrytí vady, jakož i jedinci ve špatném zdravotním stavu nebo kondici.
      Importovaní chovní jedinci musí před použitím v chovu úspěšně absolvovat naši bonitaci a dle rozhodnutí ChK popř. i vyhodnocení DKK.
      Zápis o úspěšném absolvování bonitace a zařazení psa do chovu včetně uznané třídy se zapisuje do PP ihned po bonitaci. Registraci chovnosti v PK si zajistí každý majitel chovného jedince ihned po bonitaci sám - jinak nelze jedince v chovu použít.
      Z chovu lze vyloučit i uchovněného jedince, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže nebo se u nich vyskytnou hrubé vady oproti standardu.
       Chovnost končí přesně dnem dovršení věku:

bullet pes - 9 let,
bullet fena - 8 let.

Krytí se tedy musí uskutečnit jedině před uvedeným dnem. Výjimku může na základě odůvodněné žádosti majitele udělit, v případech zvláštního zřetele, chovatelské kolegium klubu ( u fen musí být poté doloženo i posouzení jejího zdravotního stavu, ne starší 1 měsíce před říjí, s doporučením od veterinárního lékaře, který fenu vyšetřil).

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.